THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi tên công ty)

Kính gửi: Quý Cơ quan, đối tác, khách hàng và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty CP Docifisih gửi lời chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan, đối tác, khách hàng và các nhà cung cấp đối với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Để phù hợp hơn với chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, Docifish xin trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan, đối tác, khách hàng và các nhà cung cấp về việc đổi tên Công ty như sau:

1. Thay đổi tên Công ty với các thông tin chi tiết:
• Tên Công ty cũ:
- Tên tiếng Việt: Công ty CP Docifish
- Tên tiếng Anh: Docifish Corporation
- Tên viết tắt: Docifish
- Địa chỉ: Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

• Tên Công ty sau khi thay đổi:
- Tên tiếng Việt: Công ty CP Thủy sản Hùng Hậu
- Tên tiếng Anh: HungHau Fisheries Corporation
- Tên viết tắt: HungHau Fisheries
- Địa chỉ: Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

2. Kể từ ngày 13/10/2014, mẫu dấu của công ty CP Thủy sản Hùng Hậu như sau:

condau

Các thông tin cũ về tên Công ty sẽ không còn có giá trị pháp lý từ ngày 13/10/2014

3. Kể từ ngày 13/10/2014, kính đề nghị Quý khách hàng khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho HungHau Fisheries, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây.
Công ty CP Thủy sản Hùng Hậu xin thông báo để Quý khách hàng được biết và cùng phối hợp thực hiện.

Chủ tịch HĐQT
  (đã ký)
Trần Văn Hậu